Mission

Clematis Care er et konsulentfirma, der tilbyder ledelses- og medarbejderudvikling med det formål at yde procesfacilitering, rådgivning og sparring, som af kunderne opleves som engageret, kompetent, autentisk og nærværende.

Vision

Clematis Care ønsker at bidrage til at skabe velfungerende virksomheder funderet på en  autentisk og nærværende ledelse, som fokuserer på alle medarbejdernes unikke potentialer og kompetencer.

At skabe en kultur med tilfredshed og nærvær i samarbejdet og i kunderelationen, så der skabes kundetilfredshed

 

Værdier

  • Autenticitet
  • Unikke mennesker
  • Tillid
  • Engagement
  • Nærvær