Har du ledere eller medarbejdere, hvor passionen til arbejdet er forsvundet? De savner engagement i arbejdsopgaverne og deres kompetencer kommer ikke optimalt i spil. De er ikke nærværende, har ikke hjertet med i arbejdet, men kører på automatpiloten og yder derfor ikke optimalt.

Metoder

Ved hjælp af passionscoaching findes den enkeltes potentialer og passioner frem. Det handler om at finde det unikke i den enkelte medarbejder.

  • Coaching bruges som værktøj til at blive skarp på din passion for arbejdet

Der arbejdes med klarlægning af drømmejobbet, og passionen for arbejdet udfoldes og udvikles. Dette munder ud en prioritering og forpligtelse til handling.

 

Resultat

Ved at arbejde med passionscoaching genfindes arbejdsglæden og entusiasmen. Det kan være at den genfindes i nuværende job, men det kan også vise sig, at den må findes i et andet job, gerne inden for virksomheden.

Resultatet bliver at de ansatte ledere og medarbejdere arbejder ud fra deres passion og udnytter deres potentialer i hverdagen. Dette giver bedre arbejdsmiljø, forebygger stress og udbrændthed. Det skaber desuden et godt arbejds- og innovationsmiljø.