Som personaleansvarlig leder kender du måske teams, hvor samarbejdet ikke fungerer optimalt. Der er manglende forståelse for hinandens kompetencer og der opstår ofte konflikter, der skaber fjendtlighed og polarisering.

Du har måske et helt nyt team, som gerne skulle yde optimalt og få udbytte af alles individuelle kompetencer og potentialer.

Du står som leder med ansvaret, men er i tvivl om hvilke metoder du skal benytte, for at opnå et High Performance-team.

Metoder

Her arbejdes med hvilke ledelsesopgaver og tilgange, der bruges optimalt under teamets udviklingsfaser med udgangspunkt i Bruce Tuckmans model:

Forming, Storming, Norming og High Performing

Forskelligheder sættes i spil i form af adfærdsmønstre, fokus på arbejdsopgaver og nysgerrigt indblik i kulturelle baggrunde.

Konflikter imødegås og der oparbejdes en fælles arbejdskultur, så et optimalt teamsamarbejde opnås og teamånden indarbejdes.

Resultater

Ved at arbejde med teamets udvikling opstår en stærk ”VI-kultur”.

Potentialer og evner udnyttes og udvikles optimalt. Der opstår synergieffekter, hvor team-medlemmerne opnår større resultater end hvis de arbejdede helt selvstændigt.

 

Der kan derfor sættes nye mål og fokuseres på nye potentialer for virksomheden. Innovation kommer i højsædet.

Udtalelser fra kunder:

”Det har givet et bedre arbejdsklima”

”Forståelse for kollegaers forskelligheder. Vi har alle noget at byde ind med”

”Få sagt det, der tynger”