Som leder kan du for eksempel opleve at du står i en krydspresset situation med krav om hurtige beslutninger, der måske endda strider imod dine værdier. Du har en masse tilgange og overvejelser, men du mangler klarheden, overblikket og inddragelse af dit indre kompas i forhold til dine værdier.

Her kan coaching blive aktuelt.

METODER

Der tages udgangspunkt i nuet og den aktuelle situation og ud fra dette vælges den passende coaching tilgang

 

RESULTATER

  • Klarhed over mål
  • Overblik over udfordringerne
  • Inddragelse af dit indre kompas medvirker til at beslutningen virker rigtig. Du kan se dig selv i øjnene
  • Du fremstår mere autentisk og får mere gennemslagskraft i dine udmeldinger
  • Ofte får du en handleplan at agere ud fra