Alexander den Store, Gandhi og Obama var store anførere og meget forskellige ledere, men de har et centralt fællestræk.

Alexander den Store, Gandhi og Obama var store anførere og meget forskellige ledere, men har et centralt fællestræk – De opnåede store resultater gennem deres indre værdier, som gennemsyrede deres måde at lede på.

Mange diskuterer om man er den fødte leder eller om det er noget vi kan lære.

Autentisk nærværende ledelse handler om at have dig selv med i dit lederskab og gennem dine værdier skabe lederrollen indefra. Ved at opbygge dit indre kompas, giver det dig retning i en uforudsigelig hverdag med udfordringer i form af bl.a. krydspres og dilemmaer.

Ledere kender det konstante pres, der ligger på ens skuldre, mens man rask går fra det ene beslutningskrævende møde til det næste, møder som burde have været bedre forberedt, men tiden er knap. Der er ikke overskud til at lytte til medarbejderne og ofte køres der på automatpiloten, for at spare på energi og tid.

Som leder er der ofte fokus på fremtiden med visioner og mål for øje. Blikket på fremtiden kan baseres på tillid eller frygt. Tilsvarende lærer vi af egne og organisationens succeser og fejltagelser fra fortiden og dette påvirker vores beslutninger i nuet. Vores erfaringer kan enten være fastlåste og begrænsede af de tidligere hændelser, igen baseret på frygt eller skabe åbenhed for nye input samt læring baseret på tillid.

Frem for at blive presset af tiden, de mange forventninger samt krydspres, er det muligt at agere autentisk og nærværende og derved få større gennemslagskraft og følgeskab.

Hvad er autentisk nærvær?

Autentisk nærvær er at være ægte tro mod ens egen person med egne værdier og etik samt være fuldt troværdig, overbevisende, pålidelig og tillidsvækkende. Dette indebærer også at være tro overfor egne interesser og styrker, så passionen mærkes af andre. Dette kombineres med tilstedeværelse her og nu med hele sin opmærksomhed og derved være åben for andre og deres autenticitet”

Autentisk nærværende ledelse handler om at have dig selv med i dit lederskab og gennem dine værdier skabe lederrollen indefra.

Der er mange udefra kommende krav, som kræver svære beslutninger, der skal træffes og kan have store konsekvenser. Ved at opbygge dit indre kompas, giver det dig retning i en uforudsigelig hverdag med udfordringer i form af bl.a. krydspres og dilemmaer. Din kommunikation og dine handlinger kommer derved i overensstemmelse med dine indre værdier.

Metoder

  • Der arbejdes med tilstedeværelse og nærvær i nuet.
  • Der afstemmes forventninger i forhold til andres og egne forventninger til lederrollen.
  • Der arbejdes med tackling af krydspres og dilemmaer
  • Desuden skabes bevidsthed om tillid og frygtens indflydelse på det autentiske nærvær.

Metoden kan bruges i forhold til den enkelte leder samt indarbejdes i et lederteam.

Resultater

Ved at arbejde med autentisk nærværende ledelseopnår ledelsen større gennemslagskraft i kommunikationen og der oparbejdes tillid til den enkelte leder.

Ledelsen bliver i stand til at arbejde under krydspres og stadig bevare sin autenticitet.

Den enkelte leder kan se sig selv i spejlet og forblive loyal over for sig selv og virksomheden.

Fra at arbejde på automatpilot, skabes et nærvær i nuet, hvor ægte dialog kan foregå. Der åbnes op for andres autenticitet og i et tillidsbaseret rum, er de fundamentale rammer skabt for samskabende innovation.