Clematis Care arbejder med lederudvikling – individuelt og som lederteam – til Autentisk nærværende ledelse, som mærkes som en forskel i hele organisationen.

Gennem Passionscoaching findes det unikke potentiale og passionen i hver leder og medarbejder.

Ved at få fokus på lederens og medarbejdernes potentialer og passion, optimeres ressourcerne. De ansatte som brænder for jobbet bliver yderligere passionerede og de som er brændt ud, kan hjælpes i retning af et nyt passioneret arbejdsområde eller andet job, som de igen kan brænde for.

Ved at fremme det unikke potentiale skabes resultater i form af optimal brug af ressourcerne personalemæssigt og dermed også økonomisk. Desuden skabes der konkurrencedygtighed i forhold til konkurrenter, da virksomhedens unikhed netop skabes af den særlige sammensætning af de ansattes unikke kompetencer.

Clematis Care tilbyder teamudvikling ved at skabe High Performance-teams, der yder optimalt teamsamarbejde, så der skabes synergieffekter af de unikke forskelligheder. Dette skaber et solidt fundament i forhold til virksomhedens udfordringer.

 

 

Alt dette skaber stolte medarbejdere, arbejdsglæde og ejerskabsfølelse, og rammerne udfordres optimalt med fokus på samskabelse og innovation.