Clematis kaldes klatreplanternes dronning.

Symbolet Clematis kan overføres på virksomheden:

Klatreplanten består af mangfoldige blomstervarianter, der hver især er helt unikke. Planten klatrer højt til vejrs og breder sig med sin skønhed.

 

Med gødning nogle få gange i vækstperioden og lejlighedsvis vanding, klarer Clematisen resten af arbejdet selv.

Rankerne og blomsterne søger altid op imod solen.

Clematis ynder at vokse i selskab med andre planter.

 

Dette er en fin symbolik, der beskriver Clematis Cares tilgang til udvikling. Ved at fokusere på det unikke i hver medarbejder, skabes det unikke for virksomheden. Virksomheden blomstrer, når de ansatte yder deres fulde potentiale.  Selvom der arbejdes med det unikke i hver enkelt medarbejder, arbejdes der desuden med hvordan forskellighederne kan skabe synergieffekter og innovation i samarbejdet.

Egne rødder og egne værdier findes ved at se indad og finde sin autenticitet. Med gødning og lejlighedsvis vanding udefra i form af konsulentbistand, klarer lederen og medarbejderen selv resten af arbejdet. Når fundamentet er solidt og der ved behov, gødes og vandes, udvikles og blomstrer den ansatte.

Ved at arbejde med passionen, udfoldes den ansattes engagement og skyder derved opad mod solen – det heliotropiske princip. Som planter søger mod solen, søger de ansatte og organisationer mod visioner og handler i nuet ud fra deres drømme om fremtiden.

Som virksomhed kan de ansatte udvikles ud fra deres unikke potentialer gennem autentisk, passioneret og nærværende ledelse. Med en klar vision og klare værdier arbejdes mod solen og herved skabes en unik virksomhed, der i samarbejdet med andre og blandt konkurrerende virksomheder skiller sig ud med sin særegenhed og skønhed.

TÆNK hvis alle ledere og medarbejdere kunne udvikle deres potentiale optimalt, blomstre og stræbe efter at gøre en forskel med deres unikhed!

Clematis Care er konsulentfirmaet der får virksomheder til at blomstre.