Min tilgang tager afsæt i 14 års ledelseserfaring indenfor både det offentlige og det private. Jeg har uddannelse indenfor ledelse, coaching, procesfacilitering, kommunikation, kropsprog og menneskelig adfærd .

Den røde tråd i mit ledelsesarbejde har været kommunikation, udvikling og tværfagligt samarbejde, hvor alle professioner og forskelle kommer i spil. Alle medarbejdere har et potentiale, der kan udfoldes og bringes konstruktivt i spil.

Gennem procesfacilitering har jeg udviklet samarbejdet i forskellige organisationer med mål og resultater for øje.

 

Mine stærke sider er procesfacilitering, anerkendende kommunikation samt en positiv og motivationsfremmende tilgang. Jeg har desuden flere års undervisningserfaring fra forskellige sektorer.

Mine kunder beskriver mig som udadvendt, imødekommende, empatisk og positiv af sind, ser muligheder frem for begrænsninger og virker tillidsskabende.

Mit fokus er på trivsel og arbejdsglæde.

Min egen passion ligger indenfor procesfacilitering, undervisning og coaching i forhold til autentisk nærværende ledelse, teamsamarbejde samt passionen og potentialet.