Jeres virksomhed er afhængig af jeres kunders tilfredshed med service og varer. Loyale kunder har tendens til at anbefale virksomheden videre, så “word of mouth” marketing er vigtigt

Jeres virksomheden er lige så afhængig af jeres medarbejdere, at de leverer en god service og gode varer, der lever op til kundernes forventninger. Det er dyrt at miste en medarbejder og det tager tid og koster penge at rekruttere en ny kompetent medarbejder, der skal oplæres og integreres i virksomhedens kultur. Vil alle jeres medarbejderen anbefale virksomheden til eget netværk og stå indenfor anbefalingen? 

Langt de fleste virksomheder har i dag en vision samt en strategi for implementering af visionen.
Ofte opleves det dog at selv den allernærmest leder, der dagligt er tæt på direktionen, ikke ved hvad det betyder for ham eller hende i dagligdagen. Oftest er der er allerede et GAB mellem det direktøren forstår ved for eksempel kundetilfredshed over til den leder, der har ansvaret for eksempelvis kundeserviceafdelingen. Hvis der allerede her er et GAB, hvordan er størrelsen af GABét så i forhold til medarbejderen på eksempelvis lageret?

METODER

Udgangspunktet er ofte en kundetilfredsheds-måling eller medarbejdertilfredsheds-undersøgelse.

Undersøgelserne og feedbacket analyseres og der udarbejdes en vision og strategi. Herefter arbejdes med strategiske værktøjer, der effektivt og hurtigt afklarer om der eksisterer GABs mellem forståelsen af strategien i forhold til direktionen og ledelsen . Værktøjerne sikrer at der opstår alignment fra ledelsen og helt ud i organisationen til den enkelte medarbejder. Et alignment der sikrer, at alle er ved, hvad de konkret skal gøre for at være en del af visionen.

Med udgangspunkt i kundetilfredshedsmålinger, oparbejdes en kultur der skaber kundeloyalitet. Medarbejderne tager ejerskab for kundernes oplevelser og indarbejder en adfærd med kundefokus briller.

Handler det om medarbejdertilfredshed tages der udgangspunkt i dette. Det er ikke en enkelt proces, men med fokus på en gradvis kulturforandring, indarbejdes strategierne i hverdagspraksis.

Der arbejders ud fra High Impact Learning tilgangen med fokus på motivation af ledelse samt medarbejdere, for at sikre succes med implementeringen.

RESULTATER

  • Øget kundefokus
  • Øget antal tilfredse og loyale kunder
  • Øget kundetilgang
  • Øget medarbejdertilfredshed
  • Forbedret samarbejde
  • Øget effektivitet
  • Implementeret Tilfredsheds-kultur
  • Forbedret Employer Brand