Hvordan giver du konstruktiv feedback?

Har du en medarbejder, kollega eller leder, som gentagne gange handler på en måde, som generer dig? Det kan være at vedkommende virker uinteresseret og ikke er nærværende. Det kan være du har gjort opmærksom på det, måske er du kommet med nogle hentydninger, men det har ikke hjulpet. Du har måske haft vedkommende til en samtale uden at det har haft effekt.

Så har du et valg – enten at acceptere det, forsøge at gøre noget konkret ved det, søge væk eller komme af med vedkommende.

Hvis du ikke kan acceptere det, så gør dig helt klart hvad i adfærden, du ikke tolerer. Find et egnet tidspunkt for jer begge helst kort tid efter, hvor I i enrum kan tale uforstyrret. Vær helt konkret i din udmelding og fortæl hvad du oplever uden at anklage, hvad det betyder for dig, observér og lyt til responsen. Vær opmærksom på at du måske rammer ind i vedkommendes blinde vinkel.

Her kan det være en stor hjælp selv at være trænet i autenticitet og nærvær

 

Feedback som en gave

Som leder kan det være en gave at få feedback.

Ledere vurderes – måles og vejes ofte ud fra økonomiske resultater på bundlinjen, kortsigtede mål og resultater. Det er til at tage og føle på og tilrettelægge efter.

Det kan være sværere at blive vurderet på sin ledelsesadfærd.

Der findes mange arbejdspladsvurderinger,  360 graders undersøgelser og trivselsundersøgelser. Det kan være svært at modtage kritik, men tag imod det som en gave.

Der tales meget om kommunikation -om det er afsender eller modtager, der har ansvaret for budskabet. I forhold til disse vurderinger, kommer alle parter længst med en konstruktiv giver og en åben og nysgerrig modtager.

Vær nærværende, nysgerrig og spørg ind til de kritikpunkter, der er og sæt dig i medarbejdernes sted. Hvilke behov er det, som de ikke får opfyldt og som skaber eventuelle frustrationer? Når du mener du har forstået deres budskaber, så meld autentisk ud hvad det betyder for dig. Der er punkter, der kan arbejdes med både i forhold til dig selv og din adfærd, arbejdsforhold og rammer der kan ændres. Du ved også hvilke grænser der er, for hvad der kan ændres og som er væsentlige at tydeliggøre.

Hvis du er autentisk, nærværende og åben for dine medarbejderes budskaber, vil du opleve hvilken gave, dine medarbejdere faktisk giver dig. Tag imod gaven, luk den langsomt op og se hvad der gemmer sig i det skjulte og husk at sige tak.