Hvad betyder nærvær i samarbejdet?

Du kender nok situationen hvor du en ved at fortælle en kollega eller din chef om en udfordring, som ligger dig meget på sinde, men vedkommende lytter ikke opmærksomt. Måske er vedkommende travlt optaget af sin mobil, er ved at skrive en mail eller ser fraværende ud.

Du undskylder måske dette med at vedkommende har travlt eller har vigtigere ting at tage sig til, men hvordan har du det egentligt? Føler du dig oprigtigt imødekommet? Føler du dig værdsat?

Vi har alle behov for at føle os set, hørt og forstået.

Når du har noget af værdi på hjerte, betyder det meget at blive lyttet til med oprigtig nysgerrighed og indlevenhed i din fortælling. Hvad gør det ved vores samarbejde, hvis vi ikke føler os respekteret eller værdsat?

Har du lyst til at bidrage til fællesskabet eller samarbejdet, hvis du bliver ignoreret eller nedprioriteret? Har du lyst til at være kunde i et firma, hvor folk ignorerer hinanden eller der ignorerer dig?

Ved at arbejde  med nærværet i samarbejdet og i forhold til jeres kunder, sker der en forvandling i engagementet og interessen for hinanden. I vil føle jer meget mere værdsatte som ledere, medarbejdere og dette gælder også jeres kunder.

I vil opdage sider af hinanden, som I før hen ikke havde lagt mærke til eller blive overrasket over, hvad den anden part har af interesser eller kompetencer, som faktisk kan få betydelig værdi for den enkelte, for samarbejdet og for virksomheden.

Hvordan giver du konstruktiv feedback?

Har du en medarbejder, kollega eller leder, som gentagne gange handler på en måde, som generer dig? Det kan være at vedkommende virker uinteresseret og ikke er nærværende. Det kan være du har gjort opmærksom på det, måske er du kommet med nogle hentydninger, men det har ikke hjulpet. Du har måske haft vedkommende til en samtale uden at det har haft effekt.

Så har du et valg – enten at acceptere det, forsøge at gøre noget konkret ved det, søge væk eller komme af med vedkommende.

Hvis du ikke kan acceptere det, så gør dig helt klart hvad i adfærden, du ikke tolerer. Find et egnet tidspunkt for jer begge helst kort tid efter, hvor I i enrum kan tale uforstyrret. Vær helt konkret i din udmelding og fortæl hvad du oplever uden at anklage, hvad det betyder for dig, observér og lyt til responsen. Vær opmærksom på at du måske rammer ind i vedkommendes blinde vinkel.

Her kan det være en stor hjælp selv at være trænet i autenticitet og nærvær

 

Feedback som en gave

Som leder kan det være en gave at få feedback.

Ledere vurderes – måles og vejes ofte ud fra økonomiske resultater på bundlinjen, kortsigtede mål og resultater. Det er til at tage og føle på og tilrettelægge efter.

Det kan være sværere at blive vurderet på sin ledelsesadfærd.

Der findes mange arbejdspladsvurderinger,  360 graders undersøgelser og trivselsundersøgelser. Det kan være svært at modtage kritik, men tag imod det som en gave.

Der tales meget om kommunikation -om det er afsender eller modtager, der har ansvaret for budskabet. I forhold til disse vurderinger, kommer alle parter længst med en konstruktiv giver og en åben og nysgerrig modtager.

Vær nærværende, nysgerrig og spørg ind til de kritikpunkter, der er og sæt dig i medarbejdernes sted. Hvilke behov er det, som de ikke får opfyldt og som skaber eventuelle frustrationer? Når du mener du har forstået deres budskaber, så meld autentisk ud hvad det betyder for dig. Der er punkter, der kan arbejdes med både i forhold til dig selv og din adfærd, arbejdsforhold og rammer der kan ændres. Du ved også hvilke grænser der er, for hvad der kan ændres og som er væsentlige at tydeliggøre.

Hvis du er autentisk, nærværende og åben for dine medarbejderes budskaber, vil du opleve hvilken gave, dine medarbejdere faktisk giver dig. Tag imod gaven, luk den langsomt op og se hvad der gemmer sig i det skjulte og husk at sige tak.